ארכיאולוגיה ומורשת

 רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות לשמירה, שימור ותחזוקה של כ-9,000 אתרי עתיקות הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ.

 05/01/2017

אתרי עתיקות אלו נחלקים לאתרים ארכיאולוגיים, מהתקופה הפרהיסטורית ועד שנת 1700 לפסה"נ, ולאתרי מורשת שמתוארכים משנת 1700 ועד ימינו, וכוללים בעיקר אתרים מראשית ההתיישבות. רשות העתיקות היא האחראית מבחינה חוקית לכל אתרי העתיקות בארץ, ובכלל זה לאלו הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. לפיכך מתבצעות הפעולות באתרי העתיקות בהתאם לרוח האמנה המסדירה את הטיפול באתרים שבשטחי הרשות, ונכתבה במשותף בין שתי הרשויות. 
 

חזון רשות הטבע והגנים בתחום הארכיאולוגיה והמורשת 

 שימור וטיפוח האתרים הארכיאולוגיים הנמצאים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, והכשרתם לביקורי קהל, לשם חיזוק הקשר בין הציבור למורשת הארץ. הפעולות הנעשות לשם כך הן תמיכה ועידוד משלחות ארכיאולוגיות ממוסדות שונים לחפירה באתרי רשות הטבע והגנים; הכוונה וייזום חפירות ארכיאולוגיות להשלמת החפירה במבנים עתיקים בעלי פוטנציאל לפיתוח תיירותי; שימור האתרים שנחפרו ופיתוחם; הצלת אתרים מסכנת הרס תוך בקרה על מצבם; טיפוח אתרים ארכיאולוגיים והכשרתם לביקורי קהל; קידום הכרזת אתרי מורשת עולמית; איתור של גנים לאומיים חדשים בעלי ערכי מורשת ברמה הלאומית; ייזום חינוך והסברה של אתרים ארכיאולוגיים; והדרכה והכשרה של עובדי הרשות בתחומי ארכיאולוגיה ומורשת.
 

מדיניות חפירה ארכיאולוגית בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע

מדי שנה מתקיימים באתרי רשות הטבע והגנים כ-35 חפירות וסקרים ארכיאולוגיים. כל חפירה או סקר מתבצעים לאחר קבלת היתר מטעם רשות הטבע והגנים, ורישיון חפירה מטעם רשות העתיקות.
החפירה הארכיאולוגית מתנהלת בהתאם לנוהל חפירות, שעיקרו הסדרת החפירה עם החופר והרשות. בנוהל קיימת התייחסות למטרת החפירה, שיטות החפירה, מפת החפירה, מסלול הגישה, שירותים, שימור, ביטוח, מניעת הפרעה לקהל המבקרים באתר, הסדרת שפכי החפירה ועוד.
החופרים, המשתייכים למוסדות אקדמאיים בארץ ובחו"ל, מקבלים במקרים רבים סיוע לוגיסטי מהרשות, הכולל כניסה חופשית לאתר, שימוש במתקניו ולעתים גם מימון חלקי.
 

אתרי מורשת עולמית

רשות הטבע והגנים מקדמת את הכרזתם של גנים לאומיים ושמורות טבע כאתרי מורשת עולמית מטעם אונסקו. 4 אתרי מורשת עולמית הוכרזו עד כה: (1) גן לאומי מצדה, שהוכרז בשנת 2001; (2) התלים המקראיים, שהוכרזו בשנת 2005, וכוללים את גן לאומי מגידו, גן לאומי תל חצור וגן לאומי תל באר שבע; (3) דרך הבשמים, שהוכרזה בשנת 2005, וכוללת את דרך הבשמים בקטע מואה-עבדת, גן לאומי עבדת, גן לאומי שבטה, חלוצה וגן לאומי ממשית; (4) ומערות הכרמל בשמורת הטבע נחל מערות שהוכרזה בשנת 2012.
 

פרסומים לקהל הרחב

הרשות מפיקה לכל אתר ארכיאולוגי הנמצא בתחומי גן לאומי או שמורת טבע דפדפת מידע המיועדת לקהל הרחב, ונכתבת בידי החופר או בתיאום עמו. בנוסף לכך, אגף הארכיאולוגיה ברשות מפרסם עלון אינטרנטי חודשי לציבור הנקרא 'חדשות בעתיקות', שבו מידע לגבי ממצאים מהחפירות המתקיימות בגנים ובשמורות. כמו כן הפיקה הרשות סדרת חוברות בשפות זרות אודות גנים לאומיים ושמורות טבע בישראל, המשמשות כמזכרות לתיירים. עד כה הופקו החוברות: דרך הבשמים, קומראן, מצדה, פסיפסים, מגידו, בניאס ודן, בתי כנסת עתיקים, קיסריה, אתרים נוצריים בגליל, אתר הטבילה בירדן ובית שאן. הרשות פרסמה גם את הספרים: 'נופי תרבות בישראל', העוסק בתיאורם של 50 אזורים בארץ שמייצגים את הנוף של שטח איכותי הקשור לסיפור היסטורי; 'מים בקצה המנהרה– לטייל במפעלי המים הקדומים' בשיתוף עם יד בן צבי,  העוסק בתיאור מפעלי המים הקדומים ומציע 40 מסלולי טיול אליהם.

 

קישורים