כל מסמכי המדיניות

סוג מסמךשם
pdfמעברים עיליים לבעלי חיים בישראל
pdfסיכום ניטור מעברים עיליים מעל כבישים 6 70 בשנים 2014-2015
pdfסיכום סקר עטלפי חרקים בישראל 2014 - מונגש
pdfהשפעת גידור על שטחים פתוחים 2014 - מונגש
pdfסיכום הסדנה הבינלאומית: נדידת השקנאי המצוי בישראל - ממשק אקולוגי ומזעור הקונפליקט עם המדגים - מונגש
pdfסיכום סקר לוטרות 2014 - מונגש
pdfמסדרונות אקולוגיים - עקרונות והנחיות
pdfמדיניות רשות הטבע והגנים להקמת טורבינות רוח בישראל
pdfממשק הדברת יתושים ומגוון ביולוגי בבתי גידול לחים
pdfשיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל
pdfנוהל היתר טיבוע 2015
pdfחוות דעת מקצועית והנחיות בנושא תאורת LED לד
pdfמסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים
pdfמסדרון אקולוגי-רמת צבאים-גלבוע-חרוד
pdfהבטים אקולוגיים למתן התר לירידה משבילים מסומנים
pdfסיכום סקר לוטרות 2013
pdfהשלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון
pdfמחקר השכרת קרקע לחקלאות לטווח קצר והשפעותיה האקולוגיות- מקרה חולות הנגב המערבי
pdfטיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית
pdfהשפעות אקולוגיות אפשריות למיקום תחנות סולאריות, הקמתן ותפעולן