עבודות ההנגשה בשמורת טבע עין אפק הסתיימו

​​​

אזורים בהם התבצעו עבודת בנייה היו מסומנים וסגורים למעבר מבקרים. הייתה הכוונה לדרכים חלופיות.
מוקדי העניין העיקריים בשמורה (טחנת הקמח, הסרט האורקולי, גן המקלט והגשר הצף) היו פתוחים כרגיל במשך ביצוע העבודות.

  תאריך עדכון: 17/08/2016
שמורת טבע עין אפק