בשמורת טבע עין אפק מתבצעות עבודות לצרכי הנגשה החל מתאריך 17.8.16

​​​

אזורים בהם תתבצע עבודת בנייה יהיו מסומנים וסגורים למעבר מבקרים. תהיה הכוונה לדרכים חלופיות.
מוקדי העניין העיקריים בשמורה (טחנת הקמח, הסרט האורקולי, גן המקלט והגשר הצף) יהיו פתוחים כרגיל במשך ביצוע העבודות.

  תאריך עדכון: 17/08/2016
שמורת טבע עין אפק