הסרט באתר הקסטל לא יוקרן ב 15-17 במרץ

​​​

לצרכי תחזוקה, הסרט באתר הקסטל לא יוקרן ובור המים יהיה סגור בימים 15 – 17 במרץ.
שאר תחנות הביקור מתנהלות כרגיל

  תאריך עדכון: 14/02/2017