סגירת אתר מערת קשת בתחום שמורת טבע נחל בצת מסיבות בטיחות

​​​

בימים  חמישי ,שישי  12-13.1.2017 ייסגר  לכל פעילות אתר מערת קשת והשבילים המסומנים הסמוכים למערת קשת .
במהלך ימים אלו הכניסה לאתר אסורה !

  תאריך עדכון: 09/01/2017
מערת קשת