ניסוי הידרולוגי בנחל רפאים - עין לבן

​​​

המים בעין לבן ייצבעו בצבע ירוק זוהר כחלק מניסוי הידרולוגי - עד פברואר 2017

​​​

​כחלק מניסוי הידרולוגי, שנועד להבין משמעויות הבנייה הצפויה באיזור רכס לבן על נביעת המעיינות בנחל רפאים, ולאפשר צמצום הפגיעה בטבע, נעשה שימוש מבוקר בחומר נוזלי בצבע ירוק שאינו פוגע בסביבה ובאדם. לאור כך לפרקים , המים בעין לבן ייצבעו בצבע ירוק זוהר.

סרטון וידאו

  תאריך עדכון: 05/01/2017
ניסוי הידרולוגי בנחל רפאים - עין לבן
עין לבן - מרחב ירושלים, רשות הטבע והגנים