ניסוי הידרולוגי בנחל רפאים - עין לבן

​​​

המים בעין לבן ייצבעו בצבע ירוק זוהר כחלק מניסוי הידרולוגי - עד פברואר 2017

​כחלק מניסוי הידרולוגי, שנועד להבין משמעויות הבנייה הצפויה באיזור רכס לבן על נביעת המעיינות בנחל רפאים, ולאפשר צמצום הפגיעה בטבע, נעשה שימוש מבוקר בחומר נוזלי בצבע ירוק שאינו פוגע בסביבה ובאדם. לאור כך לפרקים , המים בעין לבן ייצבעו בצבע ירוק זוהר.

  תאריך עדכון: 05/01/2017

סרטון וידאו

ניסוי הידרולוגי בנחל רפאים - עין לבן