סגירת מצוק גיתה בשמורת טבע נחל בית העמק

​​​

מסיבות בטיחות חל איסור לטפס במצוק גיתה מתאריך 15.11.16
הודעה על מועד פתיחת המצוק תפורסם בחודש מאי 2017

 

  תאריך עדכון: 09/11/2016