הודעה חשובה למבקשים לשלם אגרה למבחן ציד

​​​

פורטל הרישיונות וההיתרים תחת עבודות אחזקה ושדרוג ולכן פועל באיטיות.
אנא הימנעו בשלב זה מתשלום אגרה למבחן ציד ומפעולות נוספות.


  תאריך עדכון: 23/11/2017