הדרכה קולית בשומרוני הטוב

​​​

ניתן לסייר באתר השומרוני הטוב עם מערכת הדרכה קולית

  תאריך עדכון: 10/10/2016