דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 מי אנחנו

סרטוני וידאו - הקישו על פלייליסט

 

 מי אנחנו | חזון | ערכים | סמל | תפקיד | חוקים ותקנות | מבנה ארגוני

 

 
 

מי אנחנו

 

רשות הטבע והגנים הוקמה כשני תאגידים (שאוחדו בשנת 1998), על פי חוק שאושר בכנסת בשנת 1963, לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר. מטרות הרשות מתחלקות למחויבויות לשמור על הטבע ועל אתרי המורשת, לטפח אותם לרווחת הציבור ולחנכו בהתאם למטרות אלה. הרשות היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי המחזיק בנאמנות, בשם הציבור, חלק מנכסי הכלל: שמורות טבע וגנים לאומיים. נכסים אלו אינם שייכים רק לדור הנוכחי והרשות מחויבת אליהם כאל פיקדון עליו יש להגן לטווח הארוך, גם בעבור הדורות הבאים.
 
  

חזון


 

הערכים שלנו 

 

הסמל שלנו

 

 

 
 

תפקיד - איך זה מתבצע בשטח

 

רשות הטבע והגנים מנהלת את נכסי הציבור מתוך שיקולים מקצועיים:
שמירה על הטבע - במסגרת פעולות הארגון לשמירה על הטבע מחליטה הרשות על השטחים הראויים לשימור, מקדמת את הכרזתם כשמורות טבע וכגנים לאומיים ומנהלת שטחים אלה. כמו כן מתכננת הרשות מדיניות כוללת של השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים. בנוסף, פועלת הרשות לשמירה על מינים באמצעות פעולות אישוש והצלה של מינים מקומיים בסכנת הכחדה או התמודדות עם מינים פולשים ומתפרצים.

 
הנגשת האתרים לציבור - הארגון משקיע רבות בהפיכת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לנגישים לכלל הציבור ומפתח באתרים שבילים בדרגות קושי שונות, כולל שבילים המאפשרים לאנשים בעלי מוגבלות לנוע בהם. בנוסף לכך, מבצע הארגון פעולות יזומות לעידוד הציבור לבקר באתרים אלה: כגון אירועי פולקלור, מתן הדרכה מקומית, הצבת שילוט הסבר ועמדות הסברה מאוישות.

שימור ושחזור אתרי מורשת - הארגון מבצע תכניות שימור ושחזור נרחבות של ממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים הנמצאים בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכן טיפול תחזוקתי שוטף בהם. הארגון פועל כל העת להביא את הציבור לחזות בממצאים, שהם נכסיו, ולחזק את הקשר אליהם. לשם כך מתבצעות פעולות חינוך רבות בקרב קהילות הסמוכות לאתרים, ופעולות "פולקלור" לשם הפחת "חיים" באתרים.
תכנון ופיתוח - הרשות משתתפת בוועדות התכנון כנציגה של הארגונים הממשלתיים מקבלי ההחלטות. בתהליכים אלה הרשות אמורה לשמור על שמורות הטבע, הגנים הלאומיים והתכנון ארוך הטווח של השטחים הפתוחים בישראל, מפני תהליכים המאיימים לפגוע בהם בשל הצורך הגובר בפיתוח.
 
 

 

חוקים ותקנות