מי אנחנו

סרטוני וידאו - הקישו על פלייליסט

מי אנחנו

רשות הטבע והגנים הוקמה כשני תאגידים (שאוחדו בשנת 1998), על פי חוק שאושר בכנסת בשנת 1963, לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר. מטרות הרשות מתחלקות למחויבויות לשמור על הטבע ועל אתרי המורשת, לטפח אותם לרווחת הציבור ולחנכו בהתאם למטרות אלה. הרשות היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי המחזיק בנאמנות, בשם הציבור, חלק מנכסי הכלל: שמורות טבע וגנים לאומיים. נכסים אלו אינם שייכים רק לדור הנוכחי והרשות מחויבת אליהם כאל פיקדון עליו יש להגן לטווח הארוך, גם בעבור הדורות הבאים.

תפקידנוהאחראי בשטח

רשות הטבע והגנים פועלת מכוח חוק,

למען שמירת החוק ומתוקף אחריות ציבורית,

אישית ומוסרית.

מאפייני העבודה שלנו

 • מקצועיות
 • אחריות
 • תכליתיות

 

 
  

חזון

 

  החזון

רשות הטבע והגנים שומרת על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ומחברת בין האדם למקום תוך זיקה ושייכות לארץ ישראל ברוח ערכי מגילת העצמאות.

 

 • רשות הטבע והגנים שומרת על הטבע - על בתי הגידול הטבעיים, על תפקוד המערכות האקולוגיות ועל מגוון הצמחים ובעלי החיים - בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ובשטחים הפתוחים .
 • רשות הטבע והגנים פועלת לשימור וניהול המראה המייחד והמאפיין את חלקי הארץ השונים, למען תושבי הארץ כולה, תוך שמירה על האיזון בין צרכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וסביבתיים .
 • רשות הטבע והגנים פועלת לשימור ערכי מורשת ותרבות האדם בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, תוך טיפוח אתרים אלו, המחשתם והנגשתם לקהל .
 • רשות הטבע והגנים מאמינה בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ופועלת לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת .
 • רשות הטבע והגנים שותפה בעיצוב מדיניות לאומית לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, בשיתוף עם עמיתים בארץ ובעולם, בהווה ולמען הדורות הבאים.

 

הערכים שלנו

אהבת הארץ (רגש)

 • פטריוטיות 
 • זיקה למקום
 • קשר לישראל
 • מחויבות מתוך רגש
 • חינוך
 • שייכות
 • אהבת העשיה

ידיעת הארץ(שכל)

 • גוף ידע
 • רציונלי
 •  אוגר ידע
 • מנחיל ידע
 • ומספק מידע
 • לומד
 • מלמד
 • מבוסס נתונים

דרך ארץ (התנהגות)

 • שמירה והגנה
 • התנהגות בטבע
 • ענווה
 • כבוד למורשת 
 •  כבוד לסביבה
 • כבוד לאדם
 • הנחלת נורמות התנהגות ארגונית

בן אדם למקום

 הסמל שלנו 

 

עולם הטבע  

 

סמל היעל המוכר,

מבטא את החיבור  החזק אל עולם הטבע

  עולם המורשת


קרן היעל הופכת לקשת כניסה

המייצגת את עולם המורשת ופתח מזמין

תפקיד - איך זה מתבצע בשטח

רשות הטבע והגנים מנהלת את נכסי הציבור מתוך שיקולים מקצועיים:

שמירה על הטבע - במסגרת פעולות הארגון לשמירה על הטבע מחליטה הרשות על השטחים הראויים לשימור, מקדמת את הכרזתם כשמורות טבע וכגנים לאומיים ומנהלת שטחים אלה. כמו כן מתכננת הרשות מדיניות כוללת של השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים. בנוסף, פועלת הרשות לשמירה על מינים באמצעות פעולות אישוש והצלה של מינים מקומיים בסכנת הכחדה או התמודדות עם מינים פולשים ומתפרצים.

הנגשת האתרים לציבור -

הארגון משקיע רבות בהפיכת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לנגישים לכלל הציבור ומפתח באתרים שבילים בדרגות קושי שונות, כולל שבילים המאפשרים לאנשים בעלי מוגבלות לנוע בהם. בנוסף לכך, מבצע הארגון פעולות יזומות לעידוד הציבור לבקר באתרים אלה: כגון אירועי פולקלור, מתן הדרכה מקומית, הצבת שילוט הסבר ועמדות הסברה מאוישות.

שימור ושחזור אתרי מורשת -

הארגון מבצע תכניות שימור ושחזור נרחבות של ממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים הנמצאים בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכן טיפול תחזוקתי שוטף בהם. הארגון פועל כל העת להביא את הציבור לחזות בממצאים, שהם נכסיו, ולחזק את הקשר אליהם. לשם כך מתבצעות פעולות חינוך רבות בקרב קהילות הסמוכות לאתרים, ופעולות "פולקלור" לשם הפחת "חיים" באתרים.
תכנון ופיתוח - הרשות משתתפת בוועדות התכנון כנציגה של הארגונים הממשלתיים מקבלי ההחלטות. בתהליכים אלה הרשות אמורה לשמור על שמורות הטבע, הגנים הלאומיים והתכנון ארוך הטווח של השטחים הפתוחים בישראל, מפני תהליכים המאיימים לפגוע בהם בשל הצורך הגובר בפיתוח.
 

מבנה ארגוני

 
 

חוקים ותקנות

סוג מסמךשם
aspxקישור לאתר הכנסת- חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
pdfחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998
pdfתיקון חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשסה 2005
pdfחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955
pdfחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994
pdfתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976
pdfתקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), תשל"א-1971
pdfחוק כלי היריה, תש"ט-1949
pdfנוהל רישוי ציד
pdfחוק איסור נהיגה בחופים
pdfתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה כללי התנהגות ובטיחות
pdfמדיניות פעילות ואירועים לאחר אישור המליאה
pdfמדיניות בנושא יבוא וסחר בדגים של מים מלוחים לאקווריום
pdfתקנות אמנת CITES בדבר סחר בין-לאומי בערכי טבע מוגנים
pdfנוהל ביטול הזמנה בחניוני לילה
pdfנוהל מתן היתרים ללוכדי נחשים
pdfתקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל"ט-1979