הסביבה החופית והימית בים התיכון

​​​

המסמכים המופיעים כאן פורשים לפניכם את מדיניות רשות הטבע והגנים לשמירת ערכי שמירת הטבע, הנוף והמורשת בתחום הגיאוגרפי של הסביבה החופית והימית בים התיכון

פתח דבר

מקטע ההתייחסות ומדיניות

מידע גיאוגרפי

חינוך הסברה וקהילה

בויה - עיתון ימי

סרטונים בנושא

מסמכי רקע חיצוניים

פיקוח ואכיפה

 

ניתן לשלוח תגובות והערות במייל: sea.info@npa.org.il  ​


  התוכן בבנייה, המידע יופיע בקרוב.
  הסביבה החופית בים התיכון - צילם דורון ניסים, רשות הטבע והגנים
  הסביבה החופית בים התיכון - צילם דורון ניסים, רשות הטבע והגנים

  חדשות מהשטח

  עצור חדשות

  שקמונה