דוחות שנתיים

 דוחות רשות הטבע והגנים לשנים 2000-2016

 10/09/2015

דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2016

pdf דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2015

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2014

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2013

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2012

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2011

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2010

דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2009
דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2008
דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2007
 דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2006
דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2005
דוח רשות הטבע והגנים לשנת 2004
pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2003

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2002

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2001

pdfדוח רשות הטבע והגנים לשנת 2000

 דוחות סייטס 

דוחות מדינת ישראל על הסחר של מינים הרשומים באמנת CITES לשנים 1999-2014

אמנת CITES מחייבת כל מדינה חברה להגיש למזכירות האמנה דוח שנתי על סחר במינים הרשומים בנספחי האמנה. הדוחות של מדינת ישראל כוללים פירוט של כל ההיתרים ליבוא, יצוא, ויצוא-חוזר של ערכי טבע (והתוצרים שלהם) שרשות הטבע והגנים הנפיקה במהלך השנה.

מצורפים הדוחות בצורת קבצי PDF :

 
פרטים על אמנת CITES תוכלו למצוא באתר של האמנה: www.cites.org

 

  

לוגו רשות הטבע והגנים