שימוע ציבורי

שימוע ציבורי לפעולות פיתוח - תכניות בעבודה

שימוע ציבורי לפעולות פיתוח - תכניות בעבודה

רשות הטבע והגנים מציגה לציבור בשימוע ציבורי את פעולות פיתוח וטיפוח, הסדרת דרכים, הקמת מבנים ומיתקנים, ניהולם, הסדרתם והפעלתם. תוכניות אלו נעשו לאחר קיום ...

שימוע ציבורי - היסטוריה

שימוע ציבורי - היסטוריה

תכניות שהוצגו בעבר

הוסף תגובה