דרושים

פסח שמח בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים
'השוק הנבטי' - חוויה בת 2000 שנה!
תחרות פיסול בחול בנושא 'יובל לרשות הטבע והגנים'