מכרזים

+ מכרז 3107-2-14 שירותי תכנות בסביבת ג'אנגו

+ מכרז 3107-14 להקמת מערכת לניהול נכסים

+ מכרז 5003-14 עבודות גידור בשמורת החולה

+ מכרז 32-2014 צנרת מים בגן לאומי בית אלפא

+ הודעה 240614 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד לצורך ציפוי לגלגלים

+ מכרז 2306-14 מערכת ייעודית לביצוע עבודות יער - יערון

+ מכרז 1606-14מכסחות דשא

+ מכרז 10-2014 מערכת שילוט ביודפת העתיקה

+ הודעה 410641 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד לשם רכישת כרטיסים למכונה במצדה

+ מכרז 206-14 הובלת מים למג'רסה

+ מכרז 31-2014 להקמת מיגון מדרגות בתל חצור

+ מכרז 29-2014 עבודות מולטימדיה בגן לאומי ציפורי

+ מכרז 28-2014 לשדרוג מבנה בית הכנסת בגן לאומי ציפורי

+ מכרז 5024-14 שיקום צמחי עינות גיבתון

+ מכרז 30-2014 ביצוע עבודות חפירה ארכיאולוגית ופינוי עפר בגן לאומי בית שערים