מכרזים

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז 2308-14 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

+ מכרז מסגרת פומבי 1011-14 לביצוע עבודות חשמל ותחזוקה שוטפת במחוז מרכז

+ מכרז 37-2014 לביצוע עבודות נגישות שלב א בשמורת האלמוגים באילת

+ מכרז 1711-14 מתן שירותים באמצעות כלים מכאניים וחקלאיים

+ קול קורא 1507-13 מאגר מומחים ויועצים

+ מכרז 2810-14 הזמנה להציע הצעות לביצוע קווי חייץ למניעת שריפות ותחזוקת קווי חייץ

+ מכרז מתן שירותי הגברה0311-14

+ מכרז 15-2014 לביצוע עבודות קווי ביוב ותחנות שאיבה לביוב בגן לאומי אשקלון

+ מסיק זיתים בגן לאומי אשקלון

+ מכרז 40-2014 לביצוע עבודות דרך גישה לגן לאומי מצדה מזרח

+ מכרז 33-2014 לביצוע עבודות קווי מים, ביוב ותחנת שאיבה בחוף פלמחים

+ מכרז 9051-91 אספקת חיצים פירוטכניים

+ מכרז 5029-14 קידוח להפקת מי-ים עבור מרכז הצלת צבי-ים במכמורת

+ מכרז 3107-2-14 שירותי תכנות בסביבת ג'אנגו