מכרזים

+ מכרז 40-2014 לביצוע עבודות דרך גישה לגן לאומי מצדה מזרח

+ מכרז 2810-14 הזמנה להציע הצעות לביצוע קווי חייץ למניעת שריפות ותחזוקת קווי חייץ

+ הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד - כספונט בעמ

+ מכרז 37-2014 לביצוע עבודות נגישות שלב א בשמורת האלמוגים באילת

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז 2710-14 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי עבור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

+ הודעה בנוגע למיזם משותף 290914 עם רשות ניקוז ים המלח

+ מכרז 35-2014 לביצוע עבודות נגישות בגן לאומי כפר נחום

+ מכרז 33-2014 לביצוע עבודות קווי מים, ביוב ותחנת שאיבה בחוף פלמחים

+ מכרז 9051-91 אספקת חיצים פירוטכניים

+ מכרז 5029-14 קידוח להפקת מי-ים עבור מרכז הצלת צבי-ים במכמורת

+ הודעה 02-07012014 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד -חברת ביפר

+ ביטול הודעה 15032013 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד - כיבוי אש טרימקס

+ מכרז 3107-2-14 שירותי תכנות בסביבת ג'אנגו

+ מכרז 3107-14 להקמת מערכת לניהול נכסים