דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 מכרזים

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז פומבי מס' 2004-15 לרכישת רכבי טרקטור משא אחיד

+ מכרז פומבי מס' 1904-15 הזמנה להגשת הצעות לרכישת שילוט תפעולי

+ מכרז פומבי מס' 1804-15 הזמנה להגשת הצעות לרכישת שלטי בטיחות

+ מכרז פומבי מס' 1604-15 הזמנה להגשת הצעות במכרז לאספקת מצלמות שביל (trail)

+ מכרז מסגרת מס' 1704-15 התקשרות לרכישת חולצות מודפסות למכירה

+ בקשה לקבלת מידע r.f.i מספר 2603-15 להצבת מכונות ברד אוטומטית בשמורת האלמוגים

+ מכרז מס' 20150541 לביצוע עבודות התקנת מכלי איסוף שפכים בגן לאומי כוכב הירדן, גן לאומי מגידו, גן לאומי כורזים , שמורת נחל עי

+ מכרז מס' 1203-15 לאספקת קרם הגנה

+ מכרז מס' 1303-15 לאספקת כלי רכב מסחריים

+ הודעה מס' 08032015 בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקת צילומי אוויר

+ מכרז מס' 20150572 לביצוע עבודות בריכות הרבייה מרכז להצלת צבי ים בגן לאומי נחל אלכסנדר בית ינאי

+ מכרז 2810-14 הזמנה להציע הצעות לביצוע קווי חייץ למניעת שריפות ותחזוקת קווי חייץ

+ מכרז מסגרת מס' 0503-15 מכרז מאגר ספקים לאספקה טכנית למבני ואתרי רשות הטבע והגנים הלאומיים

+ הודעה 08022015 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד בנק הגנים