מכרזים

+ מכרז 1004-14 שרותי אספקה טכנית

+ מכרז 0304-14 מדים לעובדים

+ מכרז 0404-14 לרכישת אופנועי ים

+ מכרז 2703-14 התקנת תריסים חשמליים בפארק אפק

+ מכרז 2003-14 כריתות וגיזום עצים בצפון

+ הודעת פרסום-18032014-משדרים לעופות מגרמניה

+ מכרז 25-2014 להקמת גשר להולכי רגל בתל לכיש

+ מכרז 5022-14 ניטור רב שנתי של פאונת דגי מים פנימיים בישראל

+ מכרז_3-2014_עבודות_שימור_ופיתוח_בחמת_טבריה

+ מכרז 5-2014 לביצוע והתקנה מודל שער שלוש הקשתות בשמורת הטבע תל דן

+ מכרז 27-2014 לביצוע עבודות פיתוח ביודפת העתיקה

+ מכרז 1702-14 הסעות למבקרים בשמורת טבע נחל עיון

+ מכרז 2002-14 לביצוע עבודות סגירת הפתח המזרחי של המערה הימית באכזיב

+ מכרז 5010-14 מערכות מים לשיקום נחל בוקק

+ מכרז 6-2014 לביצוע עמודות סקנה פרונס בציפורי