דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 מכרזים

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז מס' 20150598 לביצוע עבודות הסדרת חניה והנגשה בגן לאומי ארבל

+ מכרז מס' 20150528 לביצוע עבודות חיבור חברת החשמל לאתר בריכת המשושים – חד נס

+ מכרז מס' 0705-15 לביצוע ובקרה של עבודות בטיחות ואמצעי עזר בשמורות טבע

+ מכרז מס' 20150531 לביצוע עבודות דרך שירות לשמורת עין זיו

+ מכרז מס' 20150530 לביצוע עבודות הנגשה, פיתוח, סלילה וחשמל בגן לאומי בית שערים

+ מכרז מס' 20150714 לביצוע עבודות אלמנטי הצללה בג''ל אפולוניה

+ מכרז פומבי מס' 2004-15 לרכישת רכבי טרקטור משא אחיד

+ מכרז פומבי מס' 1904-15 הזמנה להגשת הצעות לרכישת שילוט תפעולי

+ מכרז פומבי מס' 1804-15 הזמנה להגשת הצעות לרכישת שלטי בטיחות

+ מכרז פומבי מס' 1604-15 הזמנה להגשת הצעות במכרז לאספקת מצלמות שביל (trail)

+ מכרז מסגרת מס' 1704-15 התקשרות לרכישת חולצות מודפסות למכירה

+ בקשה לקבלת מידע r.f.i מספר 2603-15 להצבת מכונות ברד אוטומטית בשמורת האלמוגים

+ מכרז מס' 1203-15 לאספקת קרם הגנה

+ מכרז מס' 1303-15 לאספקת כלי רכב מסחריים