מכרזים

+ מכרז 2508-14 לשירותי יעוץ תקשורת ויחסי ציבור

+ מכרז 2408-14 לאספקת חומרים חקלאיים

+ מכרז 2308-14 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

+ מכרז 2208-14 עבודות באמצעות ציוד מכאני הנדסי במחוז מרכז

+ מכרז 2108-14 אירוח כנס ועידת סייטס של האו''ם

+ הודעה 19082014 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד להקמת מרכזיה וירטואלית

+ הודעה 19082014 על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשם בדק ותיקון מכשירי ראיית לילה

+ הודעה 030814-2 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד לצורך השכרת סירה מכסחת קנים

+ הודעה 030814 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד לצורך רכישת מנטר הילכדות

+ מכרז 3107-2-14 שירותי תכנות בסביבת ג'אנגו

+ מכרז 3107-14 להקמת מערכת לניהול נכסים

+ מכרז 5003-14 עבודות גידור בשמורת החולה

+ מכרז 32-2014 צנרת מים בגן לאומי בית אלפא

+ הודעה 240614 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד לצורך ציפוי לגלגלים

+ מכרז 2306-14 מערכת ייעודית לביצוע עבודות יער - יערון