דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 מכרזים

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז מס' 20150572 לביצוע עבודות בריכות הרבייה מרכז להצלת צבי ים בגן לאומי נחל אלכסנדר בית ינאי

+ מכרז מסגרת מס' 0503-15 מכרז מאגר ספקים לאספקה טכנית למבני ואתרי רשות הטבע והגנים הלאומיים

+ הודעה 08022015 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד בנק הגנים

+ הודעה 25022015 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד וויז

+ מכרז מס' 20150573 לביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה בפארק ירושלים עין לבן

+ מכרז מס'20150537 לביצוע עבודות דרך גישה לנחל ערוגות שמורת עין גדי

+ מכרז מס' 1902-15 מתן שירותים באמצעות כלים מכאניים

+ מכרז מס' 2002-15 מתן שירותים באמצעות כלים חקלאיים

+ מכרז מס' 1402-15 לביצוע עבודות גידור בשמורת הטבע חוף גדור

+ מכרז מס' 1302-15 לביצוע עבודות להקמת מגדל הצלה בחוף פלמחים

+ מכרז מס' 1202-15 לרכישת מערכות שמע לאנשים עם מוגבלות שמיעה

+ מכרז 1201-15 להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לניהול מכירות

+ מכרז 0301-15 לעבודות תיקון צנרת וביצוע תחזוקה מונעת בגן לאומי אפק ובאתרי הרשות במחוז מרכז

+ מכרז מס' 0901-15 לאספקת סירות גומי