מכרזים

+ הודעה בנוגע למיזם משותף 290914 עם רשות ניקוז ים המלח

+ מכרז 35-2014 לביצוע עבודות נגישות בגן לאומי כפר נחום

+ מכרז 9051-91 אספקת חיצים פירוטכניים

+ מכרז 5029-14 קידוח להפקת מי-ים עבור מרכז הצלת צבי-ים במכמורת

+ הודעה 02-07012014 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד -חברת ביפר

+ ביטול הודעה 15032013 על כוונת התקשרות עם ספק יחיד - כיבוי אש טרימקס

+ מכרז 3107-2-14 שירותי תכנות בסביבת ג'אנגו

+ מכרז 3107-14 להקמת מערכת לניהול נכסים

+ מכרז 5020-13 - מכלאת יחמורים בשמורת הר סאסא

+ מכרז מס' 4-2013 שביל ישראל לאופניים מקטע יהל - סמדר

+ מכרז מס' 3-2013- שביל ישראל לאופניים מקטע חניון בארות - מואה

+ מכרז 2508-14 לשירותי יעוץ תקשורת ויחסי ציבור

+ מכרז 2408-14 לאספקת חומרים חקלאיים

+ מכרז 2308-14 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

+ מכרז 2208-14 עבודות באמצעות ציוד מכאני הנדסי במחוז מרכז