דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 מכרזים

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז מס' 5013-15 הקמת גן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה פארק נבי סמואל

+ מכרז מס' 20150780 לביצוע עבודות פיתוח והכשרת חניון לילה בנחל צאלים

+ מכרז מס' 0207-15 למתן שירותי גיוס חסויות לכנס cites

+ מכרז מס' 0307-15 להקמת גדרות ומתקנים לבקר וצאן

+ קול קורא מס' 2906-15 בקשה לקבלת הצעות מחקר בתחום ניטור ושימור המגוון הביולוגי באזור ים המלח

+ מכרז מס' 2206-15 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות לשיקום שטח שריפת 2010 בכרמל

+ מכרז פומבי מס' 2306-15 הזמנה להגשת הצעות למכרז למתן שירותי ניהול תחום שותפויות

+ מכרז מס' 1206-15 לרכישת רכבי טרקטור משא אחיד

+ מכרז מס' 1306-15 לאספקת ציוד צלילה וציוד נלווה, אספקת חלקי חילוף ותחזוקת מלאי

+ מכרז מס' 1106-15 הזמנה להגשת הצעות למכרז לאספקת שירותים מטארולוגיים מיוחדים

+ הודעה 09062015 על כוונת התקשרות עם אמבר מכון לתערובות

+ מכרז מס' 0406-15 למתן שירותי גיוס משאבים מקרנות

+ מכרז מס' 20150714 לביצוע עבודות אלמנטי הצללה בג''ל אפולוניה

+ מכרז מס' 20150598 לביצוע עבודות הסדרת חניה והנגשה בגן לאומי ארבל