מכרזים

+ מכרז 41-2014 ביצוע עבודות תוספת גג בשער הכנעני בשמורת תל דן

+ הודעה 011214על כוונת התקשרות עם ספק יחיד - עם משתלת חי שתיל

+ מכרז 36-2014 לביצוע עבודות פיתוח בשמורת הר מירון

+ קול קורא 0412-14 להגשת הצעות - להקמת מאגר תובעים פליליים למחוז צפון עבור הרשות

+ פרסום החלטות לפטור ממכרז

+ מכרז 2308-14 לשירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

+ מכרז 42-2014 ביצוע עבודות גשר למעבר רכב והולכי רגל, עבודות קונסטרוקציה ועץ בשמורת תל דן

+ מכרז 38-2014 לביצוע עבודות מסגרות ואלומיניום בגן לאומי נבי סמואל

+ מכרז פומבי 0812-14 לדילול אוכלוסיית העורבים האפורים במרחב שפלה וחוף

+ מכרז מסגרת פומבי 1011-14 לביצוע עבודות חשמל ותחזוקה שוטפת במחוז מרכז

+ מכרז 37-2014 לביצוע עבודות נגישות שלב א בשמורת האלמוגים באילת

+ מכרז 1711-14 מתן שירותים באמצעות כלים מכאניים וחקלאיים

+ קול קורא 1507-13 מאגר מומחים ויועצים

+ מכרז 2810-14 הזמנה להציע הצעות לביצוע קווי חייץ למניעת שריפות ותחזוקת קווי חייץ

+ מכרז מתן שירותי הגברה0311-14