דוחות מדינת ישראל על הסחר של מינים הרשומים באמנת CITES לשנים 1999-2015

cites

הדוחות של מדינת ישראל כוללים פירוט של כל ההיתרים ליבוא, יצוא, ויצוא-חוזר של ערכי טבע (והתוצרים שלהם) שרשות הטבע והגנים הנפיקה במהלך השנה.

 לאתר CITES

X