ABC4354FTydfytd^%$

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2018

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2018

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2018

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2018

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2018

אייקון קלנדר

פעילויות שלישי בטבע

מסע מרתק באתרים היסטוריים

מידע נוסף
אייקון רכב נוסעים לטיול.png

בטיחות בטיולים

הקפידו על הכללים ושימרו על החיים

מידע נוסף
אייקון רישום ונהלי עבודה

טופס הרשמה

יש לשריין מקומות מראש

מידע נוסף

חודש האזרח הותיק 2018

רשות הטבע והגנים והמשרד לשוויון חברתי, מזמינים אתכם, האזרחים הוותיקים, למסע מרתק בזמן באתרים היסטוריים מובילים עם שחזורים, הדרכות מיוחדות, מפגשים מעניינים ופעילויות לרגל חודש האזרח הוותיק.

כל הסיורים יערכו באותה מתכונת:  אוטובוס + מדריך + כניסה לאתר

ב 40 ₪ בלבד

הפעילות מותנית ברישום מראש ובהצגת תעודת אזרח ותיק – מספר המקומות מוגבל.

שאלות ותשובות

מתי?

הסיורים והפעילויות יתקיימו כל יום שלישי בחודש נובמבר 2018
בתאריכים: 6/11, 13/11 ,20/11, 27/11

מה המחיר ומה הוא כולל?

אוטובוס + מדריך + כניסה לאתר ב 40 ₪ בלבד כולל הפעילויות.

פעילויות שלישי בטבע

ratagImg
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X