חוברת מידע - גידור למניעת נזקי חיות הבר

06.01.2014

עודף חיות בר עקב הגדלת מקורות מזון המיוצרים עי האדם גורמים נזקים כלכליים לחקלאי ונזקים אקולוגיים (הפרת איזון) בסבבה הטבעית.

גדר

עודף חיות בר עקב הגדלת מקורות מזון המיוצרים עי האדם גורמים נזקים כלכליים לחקלאי ונזקים אקולוגיים (הפרת איזון) בסבבה הטבעית. לפעמים אף נגרמת תלות של חיות הבר בחקלאות. מצב זה לא רצוי לחקלאי מצד אחד ולרשות הטבע והגנים מצד שני.

למניעת כניסת בעלי חיים לשטחי חקלאות מספר פתרונות, כשהפתרון היעיל ביותר ברוב המקרים הינו יצירת חיץ פיזי בין השטח החקלאי לחיות הבר.

גידור בשטחים גדולים ואו איכותיים יוצר בעיות אקולוגיות של קיטוע בתי גידול של חיות הבר, ולפיכך הגידור צריך להתבצע בתיאום עם רשות הטבע והגנים. כאשר הגידור נעשה בהתייעצות ובחוכמה, ניתן למזער את הנזק הסביבתי ולמנוע בעיות עתידיות בהן עלולות חיות הבר להתעקש על המעבר דווקא בתוך השטח המגודר תוך כדי הריסת הגדר.

מהניסיון המצטבר ברשות הטבע והגנים ובמשקים חקלאיים רבים שהחליטו לגדר, התברר מעל לכל ספק שלמרות העלות הגבוהה של הגידור, לאורך מספר שנים בגידולי קבע כמטעים ופרדסים, הגידור מכסה את עלותו במניעת הנזקים מחיות הבר.
לפיכך מומלץ ביותר לתקצב את נושא הגדרות בפריסה רב-שנתית.

במהלך השנים נצבר ניסיון איך להקים גידור נכון ואיזה סוג גדר ימנע כניסה של בעלי החיים הנהנים מתוצר האדם.