חולון החוף

30/03/2022

משפחה: חולוניים Ocypodidae
שם מדעי: Ocypode cursor

חולון החוף Ocypode cursor
איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

סרטן אוכל כל (אומניבור) הניזון בעיקר מפלט ים. חופר מחילות מעל קו הגאות העליון, באזור העל כרית, בחוף החולי. המחילה מגיעה לאזורים לחים על מנת שיוכל לנשום, וכך היא יכולה להתארך עד ליותר ממטר וחצי על מנת להגיע לאזור לח. פעיל לילה בעיקר, או בשעת בין הערביים. העיניים ארוכות ונישאות על גבעולים כדי להגדיל את שדה הראייה. קצוות הרגליים מחודדות ומאורכות כדי להיטיב ללכת על החול.