צינוריר בונה

30/03/2022

משפחה: צינוריריים Vermetidae

שם מדעי: Dendropoma cristatum

צינוריר בונה
צינוריר בונה, איור: טוביה קורץ

כתיבה: שירה סלינגרה
ייעוץ מדעי: חן רבי

הצינוריר הבונה הוא חילזון מושבתי ישיב, החי על שולי טבלאות הגידוד. הוא בונה את קונכייתו הצינורית והמפותלת על גבי הסלע ומצמיד אותה באמצעות חומר סידני חזק שהוא מפריש. בין הקונכיות השונות במושבה מחברת אצה גירנית מרפדת. המבנה הצפוף שיוצרות מושבות הצינורנים על שולי טבלת הגידוד יוצר כרכוב מוגבה הכולא מים על פני הטבלה גם בשפל. הצינוריר הבונה והשלשולן המשולש הם מרכיב חשוב בבנייה הביולוגית של הסלעים לאורך חופי הים התיכון של ישראל. הם נחשבים למינים "מהנדסי סביבה", כיוון שהם

 

מקורות

פישלזון, ל., 1983. כרך 4 – החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע.

ברוקוביץ', ע., אבלסון, א., אריאל, א., בן-יןסף, ד., גורן, מ., גליל, ב., יהל, ר., מייזל, ב., סטמבלר, נ., סיון, ד., סלע, ע., פיין, מ., פלד, י., פרקול-פינקל, ש., רילוב, ג. ורינקביץ', ב. 2015. טבלאות הגידוד בישראל: תמונת מצב, חשיבות סביבתית ודרכי פעולה אפשריות לשיקום טרם היעלמותן. סיכום ותובנות של ועדת מומחים. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. 32 ע"מ.