יבוא חסרי חוליות

25/07/2021
שושנות נרתיק מסדרת הצריינטים- צילום Rui Guerra
שושנות נרתיק מסדרת הצריינטים- צילום Rui Guerra, שושנות נרתיק מסדרת הצריינטים- צילום Rui Guerra

רשימה לבנה:

רשימת חסרי חוליות המותרים ביבוא, סחר והחזקה בישראל בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים.

האם המינים המבוקשים מופיעים ברשימה הלבנה?

אם כן, יש להמשיך להליך הגשת בקשה.

הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים על מנת להיות מגדל מורשה מטעם רשות הטבע והגנים
  2. במקביל להסדרת היתר החזקה יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל, import@npa.org.il מצורף טופס בקשה להיתר ייבוא. אין צורך למלא את שמות המינים, אלא לציין 'חסרי חוליות'.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. היתר ליבוא חסרי חוליות אינו כרוך בתשלום אגרה.
  5. ההיתר הינו רב פעמי ותוקפו לחצי שנה, ניתן לייבא מארצות שונות וללא הגבלת כמות.
  6. עם קבלת היתר יבוא יש לפנות לאגף הדייג במשרד החקלאות לבירור הצורך בקבלת היתר נוסף, לדוא"ל shadyik@moag.gov.il.
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על הכמויות שהובאו בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).