יבוא יונקים

ארנב
ארנב, התמונה נלקחה מתוך אתר Flickr

🐇רשימה לבנה:

רשימת יונקים המותרים ביבוא והחזקה בישראל בכפוף להיתר מרשות הטבע והגנים.

האם המין המבוקש מופיע ברשימה הלבנה?

מינים שאינם מופיעים ברשימה הלבנה – אסורים ביבוא והחזקה!

🐇הליך להגשת בקשה:

  1. עליך להסדיר היתר החזקה באמצעות פורטל היתרים על מנת להיות מגדל מורשה מטעם רשות הטבע והגנים.
  2. במקביל להסדרת היתר החזקה, יש לשלוח בקשה מודפסת לדוא"ל import@npa.org.il מצ"ב טופס בקשה להיתר ייבוא, בנוסף יש לצרף היתר יצוא ו/או כל מסמך רלוונטי אחר ממדינת היצוא. ⚠️ במילוי הטופס יש להקפיד על פרטי מקור הפרט ושם מדעי מלא.
  3. הליך בחינת והנפקת ההיתר יארך עד לתקופה של 30 יום.
  4. קבלת היתר יבוא כרוכה בתשלום אגרה. לאחר אישור הבקשה, ישלח אליך לדוא"ל סכום האגרה ופירוט אמצעי התשלום.
  5. ההיתר תקף לחצי שנה.
  6. עם קבלת היתר הייבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור הצורך בקבלת היתר בריאות, לדוא"ל rachelaf@moag.gov.il .
  7. 48 שעות טרם הגעת המשלוח, יש לעדכן את נציג הרשות באמצעות דוא"ל או מסרון בפרטי הטיסה של המשלוח. הפרטים לתיאום מופיעים על גבי ההיתר.
  8. לאחר הגעת המשלוח/תום תוקף ההיתר, יש לדווח למחלקת היתרים על היבוא בפועל (גם אם ההיתר לא נוצל).