הלבנת אלמוגים במפרץ אילת

מחקר מאיר עיניים על הלבנת אלמוגי האש במפרץ אילת

אלמוג אש עם נקודות מולבנות בשמורת האלמוגים באילת צילום: אסף זבולוני

למה?

אלמוג האש Millepora dichotoma משמש אבן בנייה עיקרית במבנה השונית הרדודה בים סוף. היום הלבנת אלמוגים ומחלות זיהומיות אחרות באלמוגים הן הגורמים העיקריים להידרדרות מצבן של שוניות אלמוגים בעולם כולו.

במחקר במפרץ אילת תועדה ואופיינה בפעם הראשונה תופעת ההלבנה המולטיפוקלית (multifocal bleaching) באלמוג האש (Millepora dichotoma). הלבנת אלמוגים, ולו של מין אחד, עלולה להשפיע השפעה נרחבת על כל המינים הסובבים אותם בשונית, כגון מיני אלמוגים אחרים, דגים ורכיכות. הבנה עמוקה יותר של תופעה מזיקה זו תסייע בהגנה על ריף האלמוגים במפרץ אילת בעתיד.

מי?

המחקר נעשה בהובלת רשות הטבע והגנים ובשיתוף אוניברסיטת תל אביב וצוות הניטור של המכון הבינאוניברסיטאי באילת.

איפה?

המחקר נעשה בשמורת האלמוגים במפרץ אילת (ים סוף).

מתי?

התופעה נחקרה מייד לאחר גילויה בפברואר 2010 ושוב בשנה לאחר מכן, בפברואר 2011.

איך?

עם גילוי התופעה בשוניות מפרץ אילת ביצעו החוקרים סקרים, אספו דגימות וניתחו את הנתונים כמפורט להלן:

  • סקרים בצלילה לאורך מקטעים קבועים בשמורת האלמוגים (וסקר נוסף שנה לאחר מכן).
  • מכיוון שהלבנת אלמוגים נגרמת מהדבקה מגורם אחר בשונית חיפשו החוקרים אחר האורגניזם שהיה עלול להיות המדביק, ולפיכך בוצעו 14 צלילות סקר יומיות ושתי צלילות לילה בחודשים פברואר 2010 עד אפריל 2011, ונאספו דגימות לבדיקות מעבדה במיקרוסקופ.

תמונות תקריב של אזור ההלבנה באלמוג האש. צילום: אסף זבולוני

על מנת להבין מהם הגורמים המשפיעים על שכיחות התופעה בשונית, כגון עומק וזמן, נעשה ניתוח סטטיסטי של נתוני הסקרים.

מה התגלה?

בניתוח נתוני הסקרים התגלה שהפרטים הנגועים מפוזרים בהתקבצויות מרוכזות, ולא ברחבי כל אזורי השונית. כמו כן נמצא שבאזור הרדוד של השונית (0.5 מ') שיעור הפרטים הנגועים גבוה בהרבה משיעורם באזורים עמוקים יותר (2.5 מ').

לאחר פרסום המחקר עיין חוקר אלמוגים מהוואי ברוס קרלסון (Bruce A. Carlson) בתמונות משמורת האלמוגים באילת וזיהה שהתופעה המתוארת דומה לתופעה המתרחשת באזורו. כך התברר שהגורם לה כלל אינו מחלה או וירוס כי אם הדג קישוטית האלמוגים (Exallias brevis), הנושך ומכרסם את שכבת האצות השיתופיות באלמוגים. ההשערה נבדקה באילת בניסוי שדה ובניסוי מעבדה והוכח שהיא נכונה. אם כן, העלייה בתופעת ההלבנה נבעה ככל הנראה מהתרבותה של אוכלוסיית הקישוטית. למען שמירה על אוכלוסיית אלמוגי האש, המהווים מרכיב חשוב בשונית, ימשיכו החוקרים ועובדי רשות הטבע והגנים לנטר את השלכות הנשיכות של דג קישוטית האלמוגים גם בעתיד.

 

 

לקריאה נוספת:

  • Zvuloni, A., Armoza-Zvuloni, R., & Shaked, Y. (2011). Multifocal bleaching of Millepora dichotoma in the Gulf of Aqaba (Eilat), Red Sea. Marine Ecology Progress Series, 441, 25-32.
  • Feeding activity by the blenny Exallias brevis causes multifocal bleaching in corals: Comment on Zvuloni et al. (2011)
  • Feeding activity by the blenny Exallias brevis causes multifocal bleaching in corals: Reply to Carlson (2012)