צבי ים בים בתיכון

22.12.2019

אוכלוסיות צבי הים הצטמצמו בים התיכון באופן דרמטי במאה השנים האחרונות. הצבים חשופים למפגעים וסכנות מיום בקיעתם עקב התמודדות מול טורפים טבעיים ומחלות.

מחקר צבי ים

אף על פי שצבי הים מוגנים כיום לפי חוק ושנראה כי גודל אוכלוסיות צב הים החום בים התיכון במגמת עלייה, דיג כשלל לוואי, פסולת וזיהום בים, תנועת כלי שיט ופגיעה באתרי ההטלה עדיין מאיימים על מין זה. המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים מטפל בצבי ים פצועים ופגועים ועורך מחקרים למען שימורם.

המחקרים נערכים בשיתוף בין צוות המרכז להצלת צבי ים למומחים נוספים מרשות הטבע והגנים  וחוקרים מהארץ ומהעולם.

למידע נוסף על מחקרים בנושא שיקום והצלה, שימור, גנטיקה ואקולוגיה של צבי ים ניתן להיכנס לדף המחקר של המרכז להצלת צבי ים.