ABC4354FTydfytd^%$

מבזקים


שמורת טבע וגן לאומי אביטל בנטל סגורה לטיול

19.01.2022

עקב הצטברות שלגים על הכביש. לאחר פתיחת הצירים הראשיים תפתח לטיול.


בגן לאומי קיסריה ההיפודרום סגור. האתר פתוח

19.01.2022

בשל תנאי מזג האוויר


שמורת עין גדי סגורה למבקרים למעט המסלול הקצר בנחל דוד ובית הכנסת העתיק

19.01.2022עקב חשש לשיטפונות ביום רביעי 19.01, יסגרו כל מסלולי הגלישה במדבר יהודה ומסלולי ההליכה בנחלים

18.01.2022

יסגרו מסלולי ההליכה בנחלים: דרגה, תקוע, משאש, אוג ונחל פרתגן לאומי תל גזר

16.01.2022

גן לאומי תל גזר מושך מבקרים רבים וזה טוב למבקרים ולתל. אבל, העומס יוצר פגיעה ברווחת תושבי כרמי יוסף, שהדרך לתל נעשית דרך יישובם. כדי לאפשר ביקור בגן הלאומי ולמנוע פגיעה בתושבים נרתמו אנשי היישוב לסייע. בשבתות וחגים בחורף ובעונות המעבר החנייה למבקרים תהיה ב"בית ספר עתידים כרמי יוסף" (כך לרשום בוויז), ובעזרת סדרנים ומסלול מוסדר בחיק הטבע (כשני ק"מ) ניתן יהיה להגיע לסיור בתל.

קראו על זה


שמורת טבע נחל תבור

11.01.2022

הדרך מספר 3326, סימון שבילים ירוק מכפר קיש לתל רכש תהיה סגורה בשל עבודות תשתית להנחת קו מים.הקודם
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X