ABC4354FTydfytd^%$

מבזקים

סכנת כניסה לנחלים מזוהמים

16.05.2023

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ, ולפיכך מודיעים למטיילים ולרשויות המקומיות, כי הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת:

קראו על זה

מערת הקולומבריום בגן לאומי בית גוברין סגורה

03.04.2023

בשל בעיה בטיחותית, מערת הקולומבריום בגן לאומי בית גוברין סגורה עד הודעה חדשה


הבא
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X