ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקיםחדר ההקרנה במוזיאון השומרוני הטוב פועל, המכסה המקסימלית בהקרנה היא 20 איש

14.06.2020בעין מבוע ניתן לשכשך בלבד

10.06.2020

בהתאם להנחיית משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, בשמורת טבע עין מבוע אסורה הרחצה במעיין
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X