ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


לקראת טקס הזכרון לנספי השריפה בכרמל

17.11.2019

בין התאריכים 10.12.2019 – 18.12.2019 ייסגר המסלול השחור 4179 בין צומת הכניסה לבית אורן לבין מחצבות קדומים; והאנדרטה תהיה סגורה לביקורים. ביום ג' 17.12.2019 – יום הטקס, משטרת ישראל תסגור את כביש 721 לתנועה מהבוקר ועד אחר הצהריים.

קראו על זהסגירת מערת התאומים בנחל המערה – שמורת טבע נחל דולב

09.10.2019

כבכל שנה, עקב תרדמת החורף של העטלפים המאכלסים את מערת התאומים, הכניסה למערה סגורה למטיילים החל מ 31.10.2019. המערה תפתח מחדש לביקורי קהל ב 1 במרץ 2020


בקטע המסלול מעין מבוע לעין קלט המים מזוהמים, המסלול סגור למטיילים

26.09.2019

בעין מבוע המים בבריכה ובמעיין נקיים הרחצה מותרת, האתר פועל במתכונת רגילה.מערת נזר בשמורת טבע סחלבי מנרה סגורה עד הודעה חדשה עקב חשש לקדחת מערות – הכניסה אסורה !

08.09.2019


הדרך המסומנת סמ"ש אדום 9333 בנחל שורק סגורה מסיבות בטיחות

25.08.2019

אין כניסה לרכב עד להודעה חדשהסכנה במצוק הכורכר שבחוף השרון

24.06.2019

בשל הבלייה מגלי הים והנגר  מתרחשים אירועים של נפילה והתמוטטות חלקים גדולים ממצוק הכורכר בחופי הים התיכון באזור חוף השרון -חל איסור להתקרב לשפת המצוק ולהימצא בקרבתו !

קראו על זה

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X