ABC4354FTydfytd^%$

מבזקיםעבודות תשתית בנחל שורק

05.10.2021

בגן לאומי שפך נחל שורק מתבצעות עבודות תשתית במסגרת הקמת מפעל להתפלת מי ים. אסור להיכנס לתחום אתר העבודות! חל איסור מוחלט  ללכת על הכביש המוביל למתקן –סכנה !

קראו על זה

עבודות בתל אשקלון

29.09.2021

רשות הטבע והגנים פועלת בימים אלה לביצוע שינויים במבנה השבילים ומערך התנועה בגן לאומי אשקלון, וזאת במסגרת תכנית לפיתוח הגן ולשיפור הנגשתו לקהל הרחב.

קראו על זה

סגירת אזור השרפה בהרי יהודה

23.08.2021

בתחום שמורות הטבע והגנים הלאומיים בהרי יהודה שנפגעו בשרפה מתבצעות פעולות לבדיקה, איתור וטיפול בעצים, מסלולי טיול ועזרי בטיחות. הכניסה לאזור שנשרף אסורה עד הודעה חדשה! רשימת המסלולים והגבולות:

קראו על זה

הנחיות קורונה והתו הירוק בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים

22.08.2021

בהתאם להנחיות הקורונה והתו הירוק חלה חובת עטיית מסכה בחללים סגורים באתרים 😷. בהתאם לתקנות הקורונה החדשות הרלוונטיות מאוגוסט 2021, באתרי רשות הטבע והגנים וכן בחניוני הלילה אין צורך בתו ירוק או בדיקות קורונה שליליות לילדים. בפעילויות מסויימות נדרש תו ירוק, הדבר מפורסם בעמודי הפעילויות והאתרים הרלונטיים.

קראו על זה


ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X