ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקיםהתרעה מפני צלילה עם כרישים באזור תחנת הכח בחדרה

22.11.2019

אנו שבים ומתריעים מפני צלילה בסמיכות לכרישים המתרכזים בתקופה זו כמידי שנה (דצמבר עד אפריל) באזור תחנת הכוח בחדרה. זאת מחשש לסכנה לצוללים חובבנים ואף מקצועיים. ברשות מדגישים כי המפגש עם הכרישים אינו צפוי או נשלט.

קראו על זה

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X