ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


בקטע המסלול מעין מבוע לעין קלט המים מזוהמים, המסלול סגור למטיילים

26.09.2019

בעין מבוע המים בבריכה ובמעיין נקיים הרחצה מותרת, האתר פועל במתכונת רגילה.הדרך המסומנת סמ"ש אדום 9333 בנחל שורק סגורה מסיבות בטיחות

25.08.2019

אין כניסה לרכב עד להודעה חדשהסכנה במצוק הכורכר שבחוף השרון

24.06.2019

בשל הבלייה מגלי הים והנגר  מתרחשים אירועים של נפילה והתמוטטות חלקים גדולים ממצוק הכורכר בחופי הים התיכון באזור חוף השרון -חל איסור להתקרב לשפת המצוק ולהימצא בקרבתו !

קראו על זה
סגירת מסלול נחל רום

14.10.2018

עקב עבודות תשתית לבניית גשר מעל נחל רום בקרבת המלונות הסמוכים לחוף ים המלח, סגור מסלול טיול שחור 11348 הר יזרח – נחל רום, מתחילתו בנחל זוהר ועד סופו במלונות עין בוקק

קראו על זה

סכנת מוקשים! בשל חשד למיקוש בסביבה זו, חל איסור מוחלט לרדת מהשבילים המסומנים באזורים הבאים:

04.06.2018

שמורת טבע נחל שניר - חצבאני , שמורת טבע יער יהודיה , שמורת טבע נחל המשושים , שמורת טבע נחל חרמון - בניאס , שמורת טבע תל דן , עין גינדה, נחל רחום, נחל עורבים, תל פארס, סוסיתא, אחילוף החורן, אירוס הגולן, נחל אל על, מסיל עסנייה, נחל בצת, נחל חרמון הרחבה, אוח חיספיה , נחל מהר"ל, עיינות עורבים, אורטל, הר שיפון, הר עמיעד, בריכת בראון, עיינות עורבים

קראו על זה

הבא
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X