ABC4354FTydfytd^%$

כל המבזקים


שביל המטיילים בסוסיתא סגור למטיילים

07.04.2019

בשל עבודות בטיחות, שביל המטיילים המסומן שחור לבן בין סוסיתא לעין גב, סגור עד להודעה חדשה.


החל מתאריך 15.3.2019 תיאסר השהייה בשמורת טבע חוף דור-הבונים בשעות החשכה ולא תתאפשר לינה בתחומה.

08.03.2019

אנו נתונים בתהליך הסדרה תכנונית של שימושי השמורה, כולל תכנון חניון לילה מוסדר. אנו מתנצלים בפני כל אוהבי הלינה בשמורה ומצפים לשיתוף פעולה.הכניסה למערות הקבורה והכוכים בשמורת טבע ביתן אהרון אסורה

01.01.2019

בשל חשש להידבקות מקרציות המעבירות את קדחת המערות ("קדחת חוזרת") - הכניסה למערות הקבורה והכוכים בשמורת טבע ביתן אהרון אסורה עד להודעה חדשהסכנת מוקשים! בשל חשד למיקוש בסביבה זו, חל איסור מוחלט לרדת מהשבילים המסומנים באזורים הבאים:

04.06.2018

שמורת טבע נחל שניר - חצבאני , שמורת טבע יער יהודיה , שמורת טבע נחל המשושים , שמורת טבע נחל חרמון - בניאס , שמורת טבע תל דן , עין גינדה, נחל רחום, נחל עורבים, תל פארס, סוסיתא, אחילוף החורן, אירוס הגולן, נחל אל על, מסיל עסנייה, נחל בצת, נחל חרמון הרחבה, אוח חיספיה , נחל מהר"ל, עיינות עורבים, אורטל, הר שיפון, הר עמיעד, בריכת בראון, עיינות עורבים

קראו על זה


הבא
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X