ABC4354FTydfytd^%$

מבזקים


הכניסה המזרחית והחנייה הראשית לאתר סוסיתא סגורים 

20.03.2021

עקב עבודות פיתוח, הכניסה המזרחית והחנייה הראשית לאתר סוסיתא סגורים עד להודעה חדשה


חאן שער הגיא נפתח לקהל

15.03.2021

אתר לאומי חאן שער הגיא נפתח לביקור החל מ-23 במרץ 2021 להרצה של מספר חודשים, עד הפעלה מלאה. בזמן זה חלק מהמתקנים לא יפעל מסיבות טכניות, בין היתר מדובר על מעלית מרכז המורשת. לפיכך הנגישות לכיסא גלגלים ומוגבלי הליכה תיתכן רק לאחר סיום ההרצה.

קראו על זה

הבא
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X