שמורות טבע וגנים לאומיים ימיים

שמורות הטבע הימיות נועדו להגן על מגוון בתי הגידול בים ועל בעלי החיים והצמחים החיים בהן.

בהתאם לנתונים שנאספו, מתוכננת הקמתן של שמורות טבע ימיות שישמרו אזורים מייצגים מבתי הגידול הימיים המאפיינים את ישראל – אזורים בעלי תשתית רכה של חול נודד לצד אזורים שתשתיתם טינית, וכן חלקים נרחבים מבתי הגידול הייחודיים כגון רכסי כורכר תת-ימיים, אזורים בעלי מסלע קשה מיוצב וטבלאות הגידוד באזור הגאות והשפל. בתי גידול נדירים, כגון קניונים תת-ימיים ורכסי הרים המשתפלים אל הים וממשיכים מתחת לפני המים, יכללו במלואם בשטחי השמורות.

נוסף על שמורות הטבע הימיות, פועלת רשות הטבע והגנים לקידום הכרזתם של גנים לאומיים ימיים. תכליתם של הגנים הלאומיים הימיים המתוכננים היא לשמר אתרי מורשת ונוף, כגון ערי חוף עתיקות ונמליהן, וכן לעודד פעילויות קיט וספורט ימי שתואמות את ערכי המקום, כדוגמת צלילה, שנירקול, שיט לא-מנועי וגלישה.

נכון להיום, 4% משטחה הימי של מדינת ישראל בים התיכון מוגן כשמורות טבע מוכרזות. בסך הכל, מוצעים הכרזתן ותפעולן של שמורות טבע ימיות בהיקף של 20% מכלל שטח המים הריבוניים של ישראל בים התיכון. כיום יש גן לאומי ימי מאושר אחד- קיסריה.

תגיות