פעילויות שניתן לקיים ולהזמין בשמורת הטבע חי בר כרמל

04.09.2016

שמורת הטבע חי בר כרמל מזמינה אתכם לערוך בשמורה תערוכות מזדמנות ודוכני מכירה. בבואנו לאתר נשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת למעננו ולמען אלו שיבואו אחרינו.

שמורת טבע חי בר בכרמל מנו גרינשפן

פירוט הפעילויות המותרות באתר:

 • תערוכות מזדמנות
 • דוכני מכירה

מתחמי פעילות מאושרים:

מיקום הפעילות יכול להתקיים באחד מהמתחמים הבאים, וכמות המשתתפים תוגבל בהתאם למיקום האירוע, גודלו ואופיו ומותנה באישור מנהל האתר כדלקמן:

 1. חנות
 2. אולם הדרכה 60 משתתפים
 3. גשר תצפית
 4. גשר תצפית
 5. תצפית יחמורים זכרים
 6. תצפית נשרים
 7. תצפית יחמורים "הבית"

מצורפת מפת מתחמי הפעילות

הנחיות כלליות:

 • הפעילויות יתקיימו במתחמים המאושרים לכך בלבד, על פי המפה המצורפת ועל פי קיבולת מבקרים מקסימאלית בכל מתחם.
 • תשלום: אגרת כניסה לכל משתתף ובנוסף דמי פיקוח (במידה ויידרש).
 • ללא הפרעה לחוויית הביקור השוטף באתר.
 • ללא תיחום אזורים.
 • בפעילות ובה ספקים חיצוניים יש להציג ביטוח וחתימה על היתר/אישור לפעילות חברתית.
 • הצבת דוכנים בכפוף להנחיות הרשות וחתימה על היתר חד פעמי להצבת דוכן מסחרי.
 • קיום כל פעילות מותנה בתאום מראש עם האתר בטלפון: 04-8320648

יובהר כי אין באמור במסמך זה מכדי לגרוע מאפשרות הרשות לדרוש תנאים נוספים לרבות תשלומים כתנאי לאישור הפעילות המבוקשת.