ABC4354FTydfytd^%$

בורחים מהשגרה עם כל המשפחה

אתם מוזמנים עם כל המשפחה לחוויה בלתי נשכחת –  מרחבי בריחה בטבע.

מה זה אומר אתם שואלים?

משחק קבוצתי/משפחתי מעולמות התוכן של חדרי הבריחה אבל בטבע!
הצטרפו למסע בזמן תוך התמודדות עם אתגרי חשיבה מלאי תוכן ועניין – פיצוח כתבי חידה, איסוף רמזים, קריאת מפות וניווט ברחבי האתר, פתיחת תיבות נעולות, איתור שודדי העתיקות ועוד ועוד.
בואו ליהנות, לשחק, ללמוד וגם להעביר זמן איכות עם המשפחה.

נכון להיום קיימים מספר מרחבי בריחה בגנים הלאומיים בכל רחבי הארץ ובינהם ארבעה מרחבי בריחה תנכ"ים הנקראים "קוד העתיקות" והם פותחו בשיתוף עם מיזם 929 :

תשובות לשאלות נוספות

מה הוא מרחב בריחה ?

מרחב הבריחה באתרי רשות הטבע והגנים הוא משחק משפחתי הבנוי במתכונת של "חדר בריחה", עם חידות ורמזים המובילים לפתרון תעלומה, כאשר מרחבי הגן הלאומי והממצאים שבו משולבים כחלק מהמשחק.

באלו אתרים ניתן לשחק במרחב בריחה?

מרחבי בריחה קיימים כיום בגנים הלאומיים תל חצור,  תל מגידו, תל דור,  תל אשקלון, בית גוברין, באר שבע, תל ערד, מנזר אותימיוס. בקרוב יתווספו אתרים נוספים.

מהו "קוד העתיקות"?

"קוד העתיקות" הינו מרחב בריחה תנכ"י. המשחק פותח ע"י מיזם 929 .

ניתן לשחק ב"קוד העתיקות" בגנים לאומיים תל חצור, תל דור, תל מגידו ותל באר שבע, תל ערד ובקרוב – באתרים תנכי"ם נוספים.

 

האם יש צורך להירשם מראש ?

יש צורך להירשם מראש רק למרחב הבריחה בעתיקות עין גדי.

האם ישנה עלות נוספת למרחב הבריחה, מעבר לאגרת הכניסה לאתר ?

כן, ישנה עלות נוספת בין 10-20 ₪, המשתנה בהתאם לאופי ולסוג מרחב הבריחה.
בנוסף, בגן לאומי עתיקות עין גדי עלות המשחק הינו 80 ₪ למשפחה ובגן לאומי כורזים המשחק חינם.

ABC4354FTydfytd^%$

מרחבי בריחה

חוויה בלתי נשכחת - משחק קבוצתי, משפחתי מעולמות התוכן של חדרי הבריחה אבל בטבע
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$