הודעה בדבר הרשמה לקבלת רישיון ציד

30.08.2017

רישיון ציד ינתן רק למי שיציג אישור מהרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, לפיו הוא כשיר לקבלת רישיון מן המשרד לביטחון הפנים לנשיאת כלי ירייה, ועבר את ההכשרה הנדרשת לצורך כך.
שימו לב: ההרשמה הסתיימה

רשיון צייד

שימו לב:כפי שפורט בהסבר המצורף, בסוף ההליך הכולל בין היתר הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת, מעבר בהצלחה של מבחן ציד והגרלה, יינתן רישיון ציד רק למי שיציג אישור מהרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, לפיו הוא כשיר לקבלת רישיון מן המשרד לביטחון הפנים לנשיאת כלי ירייה, ועבר את ההכשרה הנדרשת לצורך כך.

קבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה מותנית, בין השאר, בתנאים הבאים:

  1. עמידה בדרישות סף של המשרד לביטחון פנים.
  2. העדר מניעה מבחינה בריאותית (לרבות בריאות הנפש) ומבחינת עבר פלילי.
    אדם שאינו עומד בקריטריונים של המשרד לביטחון פנים לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה, לא יוכל לקבל בסוף התהליך רישיון ציד, ולכן אין טעם שיגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת, ישלם אגרה ויעבור מבחן.

קישורים

הרשמה לאישור זכאות מוקדמת לקבלת רישיון ציד נסגרה!