חברי מליאת רשות הטבע והגנים

04.02.2016
לוגו רשות הטבע והגנים

 יו"ר מליאת רשות הטבע והגנים מר נפתלי אלימלך,
טלפון במשרד 02-5005403

חברי המליאה

(לפי סדר א-ב בשם המשפחה)

 • יו"ר המליאה אלימלך נפתלי  – יועץ לתכנון מדיניות וניהול משברים.
 • דר' בונה עמרי – מדען ראשי, קק"ל
 • דר' ויטנברג (מיכלוביץ) לאה – ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטת חיפה.
 • ירושלמי נאור – מנכ"ל חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל
 • פרופ' מאיר אהרון – אוניברסיטת בר אילן – לימודי א"י וארכיאולוגיה
 • נבואני סעיד – משרד הפנים – מנהל מרחב צפון רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי גבול
 • פלצור גלית – המשרד להגנת הסביבה – ראש אגף כלכלה ותקינה והמפקחת על המחירים
 • פקמן משה (קושה) – מנכ"ל החברה להגנת הטבע
 • שוסטר אלון – ראש המועצה האזורית שער הנגב
 • דר' שיינס אורי  –  אוניברסיטת חיפה – אורנים, החוג לביולוגיה
 • שיש אלי – משרד החינוך – מנהל אגף של"ח, ידיעת הארץ ומטה משלחות הנוער לפולין

מוזמנים קבועים:

שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים

רו"ח גלי גנה – מבקר פנימי

כוכי עמר – רכזת המליאה

תגיות