חברי מליאת רשות הטבע והגנים

שם כתב: לי שפירא - רכזת המליאה 03.12.2018
לוגו רשות הטבע והגנים

חברי המליאה

  • ד"ר עמרי בונה, מנהל מרחב צפון קק"ל
  • גב' קרן זילברמן, נציגת משרד התיירות
  • מר ח'אלד פראג', מנהל מרחב חיפה והצפון, משרד התשתיות הלאומיות , האנרגיה והמים
  • מר נאור ירושלמי, חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל
  • גב' איריס האן, מנכ"לית חברה להגנת הטבע
  • פרופ' אהרן מאיר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
  • מר חיים יפרח, משרד הפנים – סגן הממונה על מחוז ירושלים
  • פרופ' לאה ויטנברג (מיכלוביץ), החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
  • רכזת מליאה – לי שפירא

מוזמנים קבועים:

שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים

רו"ח גלי גנה – מבקר פנימי