יצירת מתווה הגבלות טיסה מעל שמורות טבע וגנים לאומיים

21.01.2016

רשות הטבע והגנים, בתאום ובסיוע רשות התעופה האזרחית, פועלת בימים אלה ליצירת מתווה של הגבלות טיסה בגובה נמוך מעל שמורות טבע וגנים לאומיים ובאתרים רגישים.

מסוק - הגבלות טיסה אזרחית

המתווה יכלול הגבלות תעופה בגובה נמוך ומרחק ממטיילים באתרים קולטי קהל, התרחקות מאתרי קינון, והתחשבות בנתיבי נדידה של עופות.

ביום חמישי האחרון התקיים כנס משותף עם הטייסים ובו הציגה הרשות מחקרים המעידים על פגיעה בעופות כתוצאה מטיסה "לא מתחשבת" וכן הצעה למגבלות התעופה.​
לאחר הצגת הנושא, הביעו הטייסים נכונות ורצון לשתף פעולה בהתאמת גבהיי הטיסה לצרכי הטבע מחד, ​ומאידך ביקשו התחשבות בצרכיהם.

קטגוריות