תיבות לינה לעטלפי חרקים- יש דבר כזה

שם כתב: ד"ר עמית דולב, אקולוג מחוז צפון 11.02.2016

עטלפי חרקים הם יונקים (כמונו) הטורפים חרקים בלילה, וביום- נחים באתרים המגינים מפגעי מזג אוויר (רוח, קור, חום, גשם) ומבטיחים טמפרטורת סביבה נמוכה וקבועה.

תיבות לינה לעטלפים בגן לאומי בית שאן תיבות לינה לעטלפים בגן לאומי בית שאן

כיונקים קטנים בעלי כנפיים יש להם חילוף חומרים (מטבוליזם) מהיר ביותר המצריך אכילה נמרצת (עד כחצי ממשקל).

אודות העטלפים

רוב עטלפי ישראל נחים במערות, אך יש מינים הנחים בחורי עצים טבעיים, או כאלה שנוצרו ע"י עופות (נקר). ומכאן החשיבות הרבה שיש לעצים מרקיבים ועתיקים בחורש.

אוכלוסיות עטלפי החרקים בישראל ובעולם נפגעות קשה מהירידה באיכות הסביבה, בעיקר מקוטלי חרקים, המפוזרים ב"נדיבות" בשטחים חקלאיים.
אמנם בכל חרק יש מנה קטנה של חומר הדברה אך מאכילה של כמה מאות או אלפי פרטים יש הצטברות גדולה בגוף העטלף והדבר עלול לפגוע באופן קשה עד כדי מוות או אובדן כושר רבייה.

פגיעה אחרת בעטלפים הייתה פגיעה קשה באתרי הלינה שלהם, במערות.
כחלק מפעילות של האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, כנגד עטלפי פירות מראשית שנות ה-60 ועד סוף שנות ה-80 במאה ה-20, בוצעה הדברה של מערות משכן לעטלפים בכדי להקטין הנזק מעטלפי פירות. כתוצאה מפעולה זו נפגעו מאוד אוכלוסיות של עטלפי החרקים ששכנו באותן מערות.

לעטלף הפירות הגדול יחסית כושר רבייה גבוה ודווקא הוא הצליח לשקם את אוכלוסיותיו.

מסוף שנות ה-80, נאסר השימוש בשיטה זו של הדברת עטלפים במערות, ומבוצע מעקב אחר אוכלוסיותיהם.

בעבר בוצע ניסוי לבחינת היכולת למשוך עטלפי חרקים לשטחים פתוחים ולשמש כמדביר ביולוגי. תוצאות הבדיקה הראו שהמין העיקרי שנמשך אל בתים אלה היה עטלפון לבן-שוליים שהוא מין נפוץ. מתוך החשש שפעילות שכזו תדחק מיני עטלפים נדירים הפועלים בשטחים הפתוחים. לאור זאת, המדיניות היום היא להשתמש בתיבות עטלפים אך ורק בתחומי יישובים, שבהם מצוי העטלפון לבן-שוליים. פעילות זו מבוצעת כיום בכמה ערים במרכז הארץ בכדי לתת אפשרות משלימה להדברה ביולוגית של יתושים, תוך עידוד של מיני העטלפים המצויים באזור.