למען הנוף הבראשיתי

02/05/2022

חברת החשמל החלה בעבודות לפרוק קו מתח עליון במכתש רמון למען הטבע, הנוף והסביבה

חברת חשמל
חברת חשמל, חברת חשמל

הקו הישן הוחלף בקו חדש, שבאזור מכתש רמון הוטמן בקרקע ברובו והחלק שנותר עילי יוטמן בתוך כשנתיים.

ברשות הטבע והגנים, שפעלה רבות למען שימור הטבע והנוף הבראשיתי והייחודי של מכתש רמון, מברכים על קידום הנושא כפי שנקבע בהוראות התכנית להחלפת קו החשמל העילי בקו מוטמן

חברת החשמל בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החלה לפרק קו מתח עליון ישן ממצפה רמון לפארן, שחלקו ממוקם במכתש רמון.
העבודות בשלב הראשון של פירוק קו זה (הקו המערבי) באזור מכתש רמון כוללות פירוק כ- 70 עמודים. מדובר בעבודה מורכבת ומאומצת שתתבצע במהלך שנת 2022.
הקו הישן הוחלף בקו חדש, אשר באזור מכתש רמון הוא קו שמוטמן בקרקע. זאת למען הטבע, הנוף והסביבה.

צפו בסרטון שצילמה זהבה סיגל, רשות הטבע והגנים:

בחברת החשמל מציינים כי עבודות ההטמנה שבוצעו בהנחיה מקצועית של רשות הטבע והגנים, נעשו בצורה מוקפדת, תוך שיקום סביבתי, עד שקשה להבחין כלל שנעשו שם עבודות להנחת הקו התת-קרקעי.
בחברת החשמל מוסיפים כי לקו חשיבות אדירה בהולכת חשמל לדרום הארץ, עד אילת, וכן, לקליטת אנרגיות מתחדשות.

ברשות הטבע והגנים, שפעלה ופועלת רבות לאורך שנים בנושא יחד עם הגורמים הרלוונטיים למען שימור הנוף והטבע הבראשיתי והייחודי של מכתש רמון לרבות עם המועצה המקומית מצפה רמון שהייתה שותפה לתהליך, מברכים על קידום הנושא ועל הסרת התשתיות כפי שנקבע בהוראות התכנית להחלפת קווי החשמל העיליים באזור מכתש רמון בקו מוטמן.

קו החשמל שמפורק עתה הוא הקו העליון המערבי, העובר באזור מכתש רמון מגן הפסלים שבמצפה רמון ועד אזור שדמה. קו זה הוא אחד מתוך שני קווים העוברים במכתש רמון נכון להיום.
יצוין כי קו החשמל החדש המוטמן במכתש רמון כבר הוטמן ברובו בקרקע וחלק קטן נוסף ממנו יוטמן בהמשך.

חברת חשמל, חברת חשמל

קטגוריות