בעקבות השריפה בשמורת החולה. לא ניתן לעשות את השביל הצף במלואו. (חלק קטן ממנו נפגע) למגיעים לאתר ינתנו דגשים על האפשרות למסלול חלקי של הלוך ושוב.

16.07.2019

קטגוריות

גני שמורה קשורים