בשל עבודות לשיקום נחל עינת והפיכת האיזור בין תל אפק – אנטיפטריס לבריכת הנופרים למקבץ של בתי גידול מימיים שונים תוך שחזור נופי עבר, מסלול הטיול שונה במקצת.

29.05.2019

מסלול הטיול בגן לאומי ירקון שונה במקצת עקב עבודות פיתוח.

בשל עבודות לשיקום נחל עינת והפיכת האיזור בין תל אפק – אנטיפטריס לבריכת הנופרים למקבץ של בתי גידול מימיים שונים תוך שחזור נופי עבר, מסלול הטיול שונה במקצת.

המסלול הזמני החדש משולט ומסומן בעזרת חצים.

למגיעים מתל אפק השביל ממשיך לאורך גדר המתחם לכיוון מסילת הרכבת וחניון הלילה של הולכי שביל ישראל. משם ממשיך מערבה לבריכת הנופרים.

למגיעים ממתחם מקורות הירקון יעשה אותה דרך בעזרת השילוט