בשמורת עין אפק צפויה הפסקת חשמל אזורית ב-12.06.19 בין השעות 08:00-16:00. בעקבות זאת, הסרט האורקולי, הטלפונים והתקשורת ככלל לא יפעלו.

10.06.2019

קטגוריות

גני שמורה קשורים