חשש לזרימת ביוב בנחל פרת

12.02.2020

בשל סכנת החלקה במסלולים הרגליים וזרימת ביוב, אסורה הכניסה למים וסגורים מסלולי ההליכה מעין פרת לעין מבוע ומעין מבוע לעין קלט. למעט בריכת התמר בעין פרת והבריכה בעין מבוע

מחשש לזרימת ביוב הכניסה למים אסורה בכל נחל פרת למעט בריכת התמר בעין פרת והבריכה בעין מבוע