סגירת אתר חאן שער הגיא

15.11.2018

חאן שער הגיא סגור עקב ביצוע עבודות תשתית, הכניסה לאתר אסורה ומסוכנת !

בסיום העבודות תפורסם הודעה