עבודות תשתית בנחל שורק

03.04.2022

בגן לאומי שפך נחל שורק מתבצעות עבודות תשתית במסגרת הקמת מפעל להתפלת מי ים.
אסור להיכנס לתחום אתר העבודות! חל איסור מוחלט  ללכת על הכביש המוביל למתקן –סכנה !

העבודות יימשכו עד סוף שנת 2022.

בשל הקירבה למסלול טיול יש להיזהר מכניסה לאיזור המגודר או ללכת על הכביש המוביל למתקן.

מדובר בסימון שבילים שחור, בחלק המערבי סמוך למפגש נחל שורק עם הים התיכון.