עכובית הגלגל

23.02.2020

מצורף היתר 'עכובית הגלגל' כחלק ממדיניות קטיף צמחי תבלין

מצורף כאן – היתר פגיעה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח -1998 ולפי צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה ושומרון) (מס' 363), תש"ל -1969.
תוקף ההיתר: מיום 23/2/2020 (כ"ח שבט תש"פ) עד 1/5/2022 (ל' ניסן, תשפ"ב)