מקראה ללימוד עצמי לנבחן בבחינות לקבלת רישיון ציד והיתר צידה

28.01.2018

פורסמה מקראת הציד המהווה את החומר המחייב (כולל החוקים והתקנות) למבחן הציד

מצורף חומר מקצועי שעליו מבוססת בחינת הציד, אשר עמידה בה מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון ציד. החומר כולל נושאים מגוונים אשר הבנתם חשובה והכרחית לכל מי שעתיד לעסוק בציד בישראל.

מצורף מדריך לימוד עצמי לקבלת רשיון והיתר ציד בשפה העברית

מצורף מדריך לימוד עצמי לקבלת רשיון והיתר ציד בשפה הערבית –
كرّاسة للتعلّم الذاتيّ للممتحَن في اختبارات الحصول على رخصة صيد وتصريح بالصيد