שמורת הטבע חוף הבונים תהיה סגורה במהלך יום כיפורים, ככל אתרי רשות הטבע והגנים

10.09.2019

בשטח השמורה לא יישארו  ציליות ולא תתאפשר לינת מבקרים.

כניסה אחרונה לשמורה ביום ג' 8/10 בשעה 12:00, סגירה בשעה  13:00.

הסגירה עד ליום חמישי 10/10