אתר האנדרטה לזכר הנספים בכרמל יהיה סגור לביקור בין התאריכים: 1.12.2021 – 8.12.2021

10.11.2021

ביום שלישי ה-7.12.2021 יערך טקס האזכרה הממלכתי השנתי לנספי השריפה בכרמל.
כמו בכל שנה כביש בית אורן 721 ייסגר במהלך היום.
יש לנסות להימנע ממעבר בציר זה ביום הטקס.

ברחבת האנדרטה יבוצעו עבודות הקמה לטקס ופרוק למחרת הטקס כך שאתר האנדרטה יהיה סגור לביקור בין התאריכים: 1.12.2021 – 8.12.2021.
כמו כן, השביל השחור מספר 4160 היורד מהאנדרטה למחצבות קדומים , יהיה סגור במהלך ימים אלו.

ברחבת האנדרטה יבוצעו עבודות הקמה לטקס ופרוק למחרת הטקס כך שאתר האנדרטה יהיה סגור לביקור בין התאריכים: 1.12.2021 – 8.12.2021.
כמו כן, השביל השחור מספר 4160 היורד מהאנדרטה למחצבות קדומים , יהיה סגור במהלך ימים אלו.