היתר כללי לגלישה וטיפוס

14.01.2020

תנאים לגולשים ולמטפסים במצוקים

 • רשאי לגלוש רק מי שעבר הכשרה מתאימה בגלישת צוקים (או מלווה ע"י מדריך מוסמך) ומשתמש בציוד תקני ותקין.
 • גלישה זוויתית (אומגה) – תותר בתנאים מיוחדים ובהיתר פרטני בלבד לכל אירוע בנפרד.
 • חובה להשתמש  בעיגונים תקניים אשר הותקנו באתר ע"י הרט"ג, וכן בחבל אבטחה.
 • חובה לקשור כל חבל ל – 2  עיגונים נפרדים.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בעיגונים אחרים מכל סוג.
 • חל איסור כניסה לאתר הטיפוס/גלישה כאשר יש התראה  על מזג אוויר סוער, רוחות ערות או חשש משיטפונות באזור.
 • חל איסור על גלישה וטיפוס בשעות החשיכה. יש לתכנן את סיום הגלישה כך שהיציאה מהאזור המטוייל תהיה עד לחצי שעה לפני אור אחרון.
 • ההליכה בשבילים המוסדרים בלבד.
 • הזהרו מפני אבנים מידרדרות!
 • על הגולש קיימת החובה להערך בהתאם לגובה המרבי של קיר הגלישה והטיפוס,  חובה להצטייד בחבלים באורך מתאים שיהיה ארוך מגובה מצוק הגלישה. חובת חבישת קסדה וחל איסור שימוש ברתמות מאולתרות.
 • יש להשמע להוראות השילוט המותקן באתר.
 • הפגיעה בחי, בצומח ובדומם – אסורה!
 • שמרו על הנקיון וקחו האשפה עמכם.
 • אם נתקלתם במתקני עגינה לקויים אנא דווחו מיד למוקד רשות הטבע והגנים  בטלפון:   3639 *
 • הגלישה והטיפוס על  אחריות הגולש ו/או המטייל בלבד.
 • הרשות אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לגולש ו/או למטפס.
 • גולשים הפועלים במסגרת משרד החינוך חייבים לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא.