פתיחת מסלולי טיול בשמורת הבטיחה

11.04.2019

מסלולי הטיול המסומנים בנחלים מג'רסה וזאכי פתוחים למטיילים, בתקופה זו מפלס המים גבוה , המעבר במסלול מחייב ידיעת שחייה !

קטעים מסוימים עדיין סגורים מסיבות בטיחות, יש לשים לב לשילוט בשטח.