זיהום מים בקטע המסלול בין עין מבוע לעין קלט. בעין מבוע המים נקיים

14.05.2019

בקטע המסלול מעין מבוע לעין קלט המים מזוהמים והמסלול סגור למטיילים.
בעין מבוע המים בבריכה ובמעיין נקיים, הרחצה מותרת והאתר פועל במתכונת רגילה

.