איסור הפעלת רחפן או רב להב בשמורות טבע וגנים לאומיים

21.03.2021

בתחום מקרקעין שבאחריות רט"ג חל איסור מוחלט על שימוש ברחפן לצורך ביצוע צילום וכל שימוש אחר

למעט אם הצילום והפעלת הרחפן מתואם מראש וקיבל אישור בכתב ממנהל הגן  הלאומי או שמורת הטבע ובכפוף לכך שהמקום יהיה ריק מכל אדם , למפעיל קיים היתר מטיס בתוקף ממשרד התחבורה – רשות התעופה האזרחית ובתנאי כי יומצא לרשות אישור ביטוח הכולל כיסוי לפעילות אווירית.

עריכת הביטוח תתבצע  מול מנהלת תחום הביטוח ברט"ג , עד ל-10 ימים לפני הצילום .

בכפוף לקבלת אישור ממנהל הגן הלאומי ו/או שמורת הטבע ולהתקיימות התנאים האמורים, מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לכל דין לרבות תקנות כלי רכב-תקנות הטייס (כלי רחיפה), תשע"ג-2013

👈🏼  למידע בנושא מגבלות טיסה לתעופה האזרחית למניעת פגיעה בעופות בסכנת הכחדה ובערכי טבע מוגנים – לחצו כאן

 

ممنوع منعاً باتاً استعمال طائرة مُسيّرة في مجال الأراضي التي بمسؤولية سلطة الطبيعة  والحدائق من أجل التصوير أو لأي استعمال آخر، إلا إذا كان التصوير وتشغيل الطائرة المُسيّرة مُنسقاً مُسبقاً وتلقى تصريحاً خطياً من مدير الحديقة الوطنية أو المحمية الطبيعية، بشرط أن يكون المكان خالياً من الناس، وأن يكون بحوزة الذي يشغّل الطائرة تصريح بتسيير الطائرات ساري المفعول من وزارة المواصلات – سلطة الطيران المدني، وبشرط إبراز وثيقة تأمين أمام سلطة الطبيعة تشمل تغطية للنشاط الجوي. يتم إعداد التأمين أمام إدارة مجال التأمين في سلطة الطبيعة والحدائق، حتى 10 أيام قبل موعد التصوير، يخضع للحصول على تصريح من مدير الحديقة الوطنية و/أو المحمية الطبيعية وإيفاء الشروط المذكورة، ويلتزم مُشغّل الطائرة المُسيّرة بالعمل وفقاً لكل القوانين بما في ذلك أنظمة المركبات – أنظمة الطيران " ( أدوات طيران مُسيّرة )، 2013.

The use of drones for photography or any other purpose is strictly prohibited on Israel Nature and Parks Authority property, except for photography and use of drones that has been pre-arranged and for which written authorization has been given by the director of the national park or nature reserve, and with the condition that no people be present at the location.

The drone operator must have a valid permit from the Transportation Ministry’s Civil Aviation Authority, and the Israel Nature and Parks Authority must receive proof of insurance, including coverage for aerial activity.

Arrangements for insurance must be made with the Israel Nature and Parks Authority insurance administration not less than 10 days before date of photography.

As per authorization from the national park and/or nature reserve and the above conditions, the operator affirms that he/she will act in keeping with all laws, including regulations applying to vehicles – flight regulations (drones), 2013.

קטגוריות